Tips Aqiqah Supaya Mendapatkan Keuntungan

Aqiqah merupakan penyembelihan domba/kambing untuk balita yang dilahirkan pada tarikh ke 7, 14, / 21. Jumlahnya 2 upaya untuk bayi laki-laki serta 1 sudut untuk balita perempuan. Aqiqah menurutut tata susila artiya menyabet, memutus / melubangi. Mampu dikatakan kalau aqiqah adalah rambut yang dibawa si bayi saat lahir, serabut ini dikenal sebagai dengan aqiqah karena mesti dicukur. Pedoman dari aqiqah adalah sunnah muakkad.

Zaman penyembelihan

1. Jika memungkinkan, penyembelihan dilangsungkan pada hari ke-7. Kalau tidak, oleh karena itu pada hari ke-14. Meski yang demikian masih tidak memungkinkan, maka

pada tarikh ke-21 atas hari kelahirannya.

2. Melepaskan anak seri

3. Mencukur rambutnya

4. Bersedekah seberat timbangan rambutnya

Hal-hal yang di syariatkan sehubungan dengan aqiqah

1. Disunnatkan untuk memberi sebutan dan menjatuhkan rambut (menggundul) pada hari ke-7 semenjak hari iahirnya.

2. Hisab anak laki-laki disunnatkan beraqiqah beserta 2 termuda kambing lumayan bagi keturunan perempuan 1 ekor.

3. Aqiqah berikut terutama dibebankan kepada pengampu si anak, tetapi larat juga dikerjakan oleh titisan yang lain

4. Aqiqah itu hukumnya sunnah.

Binatang sembelihan

1. Dalam masalah aqiqah, binatang yang boleh dipergunakan sebagai sembelihan hanyalah wedus, tanpa memandang apakah megak atau bini

2. Zaman yang dituntunkan oleh Rasul SAW berdasarkan dalil yang shahih ialah pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut

Tuntutan hewan penyembelihan untuk aqiqah

1. Mata tidak singkat akal total / sebelah

2. Telinga tidak terpotong kian dari sepertiga

3. Kontrol aqiqah jogja tidak tanggal4. Penumpu tidak pincang

5. Badan tidak setia kering atau tulang tidak bersum-sum

6. Ekor gak terpotong lebih dari sepertiga7. Fauna sembelihan bukan gila

8. Cukup umur lebih kurang satu tahun jantan atau betina yang tak sedang bunting

Hikmah aqiqah

1. Sarana memprokalmirkan kelahiran anak terhadap lingkungannya.

2. Perwujudan mencicip syukur serta kegembiraan bagi bertambahnya umat Muhammad.

3. Mempererat ikatan cinta masyarakat yang bermufakat menghadiri tingkeban aqeqah

4. Ikut memuluskan masalah social dengan penggolongan daging aqeqah

5. Menghubugkan antara anak dan orang2 tuanya indah dalam doa maupun syafaat di hari kiamat.

Itulah penjelasan mengenai aqiqah yang akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Hendaknya bisa beranfaat dan menjadi wawasan member semua.